Αρχική > Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εισιτηρίων διαρκείας δύο ετών

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εισιτηρίων διαρκείας δύο ετών

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 06:29

Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα, Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000), δυνάμει της υπ' αριθ. 56/12.09.2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εισιτηρίων διαρκείας δύο (2) ετών.

Η ΕΠΟ καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων οφείλει είναι συντεταγμένη και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης οι οποίοι παρέχονται από την ΕΠΟ, Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα, τηλ. 2109306000.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

   
 • ΟΠΑΠ
 • VODAFONE
 • Nike
 • Volton
 • Avance
 • Prince Oliver
 • Coffe Berry
 • Digital Minds
 • AMISTIM
 • Ostracon
 • Medicin