Αρχική > Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 09:23

Περίληψη προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο της παροχής υπηρεσιών φύλαξης γραφείων Ε.Π.Ο. και γηπέδων τέλεσης αγώνων ευθύνης Ε.Π.Ο.

Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο «Την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των γραφείων της Ε.Π.Ο. και των γηπέδων τέλεσης αγώνων ευθύνης της ΕΠΟ».
Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβάλλοντας τα ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης παρέχονται από την Ε.Π.Ο., Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα, τηλ. 2109306000.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

Για την Ε.Π.Ο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Avance
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ